ปฏิทินนักลงทุน

Next Events 2567

ช่วงเวลากิจกรรม
27 กุมภาพันธ์ 2567กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธรับปันผล
5 มีนาคม 2567วันพบปะนักลงทุนประจำปี 2567 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event
10 เมษายน 2567วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2567วันจ่ายปันผล
13 พฤษภาคม 2567วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 1/ 2567 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event
6 สิงหาคม 2567วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 2/2567 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event
12 พฤศจิกายน 2567วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 3/2567 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event

กิจกรรมย้อนหลัง 2566

ช่วงเวลากิจกรรม
21 กุมภาพันธ์ 2566วันพบปะนักลงทุนประจำปี 2566 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event
27 กุมภาพันธ์ 2566กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธรับปันผล
11 เมษายน 2566วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
11 พฤษภาคม 2566วันจ่ายปันผล
6 มิถุนยายน 2566วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 1/ 2566 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event
8 สิงหาคม 2566วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 2/2566 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event
7 พฤศจิกายน 2566วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 3/2566 เวลา 15.15-16.00 น. สถานที่ Virtual Event

กิจกรรมย้อนหลัง 2564 - 2565

ช่วงเวลา

กิจกรรม


8 เมษายน 2565

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

28 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธรับปันผล

23 กุมภาพันธ์ 2565

วันพบปะนักลงทุนประจำปี 2564 เวลา 16.15-17.00 น. สถานที่ Virtual Event

10 พฤศจิกายน 2021

วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 3/2564 เวลา 15.15-16.00 น. สถานที่ Virtual Event

06 สิงหาคม 2564

วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 2/2564 เวลา 14.15-15.00 น. สถานที่ Virtual Event

12 พฤษภาคม 2564

วันพบปะนักลงทุนไตรมาส 1/2564 เวลา 14.15-15.0 น. สถานที่ Virtual Event

7 พฤษภาคม 2564

วันจ่ายปันผล

7 เมษายน 2564

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

25 กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธรับปันผล