การสนับสนุนองค์กรภายนอกและสมาคมต่างๆ​

         ระหว่างปี 2563-2566 บริษัทฯมิได้ให้การสนับสนุนเพื่อชี้นำองค์กรใด หรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือการรณรงค์หาเสียง/ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเมืองระดับชาติ และอื่นๆ (การใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ) รวมถึงไม่ได้สนับสนุนสมาคมและองค์กรทางธุรกิจใดๆ