communitydevelopment-th

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน

          บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม มุ่งหวังที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่ง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล

แนวทางบริหารจัดการ

          บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจ ในการสร้างคุณค่าที่หลากหลายให้กับสังคมและชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร และการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครร่วมกับชุมชน

ผลการดำเนินงานปี 2566

          1. การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรผ่าน “โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม และ Platform เกษตรดี”

          ด้วยสถานการณ์ สภาวะทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร เนื่องจากจำหน่ายผลผลิตได้น้อยลง ไม่มีพื้นที่จัดวางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และบางพื้นที่มีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด “โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม” จึงถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบรรเทาปัญหาของเกษตรกร บริษัทฯ ได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อาทิ ข้าวโพดหวาน มันหวาน กล้วยหอม ถั่วลิสง และเผือก เป็นต้น และกระจายผลผลิตไปยัง “พื้นที่ปันสุข” ของแต่ละสาขาทั่วประเทศ ซึ่งจากเดิมกระจายไม่กี่สาขา เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ราคาถูกกว่าท้องตลาดและพร้อมกันนี้ยังช่วยให้พนักงานของเราแต่ละสาขา 10,000 กว่าคนได้บริโภคสินค้า นอกจากนี้ได้สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยที่ลงทะเบียนผ่าน Platform ขนส่งของบริษัทฯ 1,000 กว่าคันในการจัดส่งผลผลิตไปยังสาขาต่าง ๆ ของบริษัทฯตลอดทั้งปี ซึ่งทางบริษัท ตั้งใจพัฒนา Platform “เกษตรดี” เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อส่งเสริมและต่อยอดช่องทางการจำหน่าย อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจได้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนำเสนอผลผลิตทางการเกษตรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากโครงการดังกล่าวบริษัทฯ ได้สนับสนุนและกระจายผลผลิตการเกษตร ผ่าน Platform “เกษตรดี” 

          2. โครงการส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด

          ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ถือเป็นข้าวหอมมะลิชั้นยอดและเป็น Product Champion ของจังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างยาวนาน แต่ต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ ส่งผลให้ข้าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค้างสต็อก เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาข้าวค้างสต็อกและช่วยเหลือเกษตรกร บริษัทฯ ได้รับซื้อข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จากสหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด จำนวน 40,000 ถุง หรือ 200 ตัน และกระจายข้าวหอมมะลิไปยัง “พื้นที่ปันสุข” ทุกสาขาทั่วประเทศ 82 สาขา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

          3. การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย “โครงการช่างดี” 

          บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจกว่า 83 สาขาทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดตั้ง “โครงการช่างดี” ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างหรือผู้ประกอบการรายย่อย ภายในท้องถิ่นมาร่วมงานกับบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่เราได้เปิดโอกาสให้ช่างหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบกิจการงานติดตั้ง โดยกระจายงานการบริการติดตั้งกว่า 70 รายการ เช่น ติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า สุขภัณฑ์ ปั๊มน้ำ โซล่าเซลล์ รางน้ำฝน กลอนประตูดิจิตอล ระบบประตูอัตโนมัติ โรงจอดรถ เครื่องครัว ฯลฯ ให้กับช่างและผู้ประกอบการรายย่อย และทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรกับทางธุรกิจ (Business Partner) Mitsubishi Samsung Haier Midea C Hi-Tech SCG ฯลฯ

          ปัจจุบันมีช่างสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น 2,100 ทีม รวม 83 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 77 จังหวัด โดยในปี 2566 ช่างสามารถสร้างรายได้จากการติดตั้งมากว่า 60,900 รายการ ซึ่งแต่ละปีทีมช่างจะมีการพัฒนาและเข้าอบรมจากการมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกปี และจะมีการจัดอบรมจากแบรนด์พันธมิตรอยู่เสมอเพื่อเพิ่มทักษะให้กับช่างติดตั้ง โดยเราได้มีการเพิ่มช่างติดตั้งในทุก ๆ ปี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *