ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)

สำนักงานใหญ่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณยุทธนา สุริยวนากุล โทร. 043-519777 | แฟกซ์ : 0-4351-1492, 0-4351-9649