นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความมุ่งมั่น

     บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ 

แนวทางการบริหารจัดการ

         บริษัทฯ กำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริการ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจ

New POS (Point of Sales)

          บริษัทพัฒนาโปรแกรม POS ขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิม จาก 20 วินาที ลดเหลือ 10 วินาที โดยเมีจุดขายที่ใช้New POS ทั่วประเทศกว่า 1,800 เครื่อง ที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น รวมถึงพนักงานของเราก็ยังทำงานง่ายขึ้น และยังสามารถรองรับช่องทางการขายกับตู้จำหน่ายอัตโนมัติได้อีก โดยได้นำมาทดลองใช้กับเครื่อง Vending Machine ที่ติดตั้งภายในสำนักงานเพื่อขายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวให้พนักงาน ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดการระบบงานบัญชีหลังบ้าน และคำนวณยอดขายได้ทันทีอีกด้วย นอกจากนี้ New POS ยังช่วยให้เรายกเลิกการพิมพ์กระดาษคูปองส่วนลดให้กับลูกค้า และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของช่องทางชำระเงินให้หลากหลาย ซึ่งสร้างความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบซื้อขายออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น Click & Collect

         เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า อีกทั้งยังมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

โครงการพัฒนาจุดรับชำระเงิน Self-Check Out

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าและการใช้ชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว โดยบริษัทได้นำระบบบริการชำระเงินด้วยตนเอง (Self Service) เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับร้านเพิ่มความรวดเร็ว และให้การบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

โครงการพัฒนา Digital OR Solutions ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

         บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา Digital Solution ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อยกระดับมาตรฐานการชำระเงินที่ช่องทางจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจที่มาซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการชำระเงินมากยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาโซลูชั่นการชำระเงินให้สอดคล้องและครอบคลุมความต้องการในทุกรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

          ในปี 2566 บริษัทได้ต่อยอดพัฒนาขยายช่องทางการชำระเงินแก่ลูกค้าด้วย Krungsri Make a Pay โซลูชันบริการชำระเงินแบบใหม่ ทางเลือกในการรับชำระเงินจากคู่ค้าและลูกค้ารายย่อย ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์เองเรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นนอกจากสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลายแล้ว กระบวนการที่โกลบอลเฮ้าส์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ ระบบการชำระเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งทำให้โกลบอลเฮ้าส์ตัดสินใจเลือกใช้บริการ Krungsri Make a Pay ซึ่งปัจจุบันขยายไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงิน โดยจะมีการเชื่อมต่อกับ Krungsri Biz Online App ให้ลูกค้าธุรกิจหรือร้านค้าสามารถชำระเงินได้ง่าย ด้วยระบบที่ถูกออกแบบมาจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าจริง ลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจะถูกดึงจากระบบอัตโนมัติ ขณะที่เราเองก็ได้รับเงินไว ตรวจสอบยอดเงินได้ทันที จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสต็อคสินค้า บริการ Make a Pay จึงเป็นโซลูชันการรับชำระเงินที่ทำให้ digital journey ของลูกค้าราบรื่นอย่างแท้จริง