ลักษณะการประกอบธุรกิจ

“โกลบอล เฮ้าส์” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน แบบครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็น เจ้าของบ้าน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ช่าง ผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก และโครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ซึ่งสินค้าที่จัดจำหน่ายจะอยู่ภายใต้อาคารหลังเดียวในลักษณะแวร์เฮ้าส์สโตร์ ที่จัดเก็บสินค้าพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที โดยสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

ประเภทวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานด้านโครงสร้างประเภทวัสดุตกแต่ง สำหรับงานตกแต่งอาคาร
กลุ่มปูนซีเมนต์และก่อสร้างกลุ่มประตู หน้าต่าง ไม้และอุปกรณ์
กลุ่มเหล็ก ตะปู และลวดกลุ่มเครื่องมือช่าง
กลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้งกลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์
กลุ่มถังน้ำ ท่อน้ำ ระบบน้ำและจัดสวนกลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและห้องครัว
กลุ่มกระเบื้องเซรามิค วัสดุตกแต่งพื้นและผนัง
กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน

การให้บริการ

โกลบอลเฮ้าส์ ยึดมั่นปรัชญาการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ภายใต้นโยบายคุณภาพ 5 ประการ ที่สำคัญ ดังนี้

FAST   –  การอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ

RIGHT  –  การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้

CHEAP –  การจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และย่อมเยา

EASY   –  การบริการอย่างเป็นกันเองพนักงานมีขีดความสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การจัดแสดงสินค้าที่สะดวกต่อการเลือกชมและเลือกซื้อ รวมถึงบริการจัดส่งถึงบ้าน

POLITE –  การบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีมารยาท ให้เกียรติลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ

บริการสินค้าสั่งพิเศษ

บริษัทให้บริการสินค้าสั่งพิเศษ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่ทางร้านไม่ได้เก็บสินค้าไว้จำหน่ายตามปกติ

บริการรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

บริษัทจะรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าหรือสินค้าเกิดข้อบกพร่องจากการผลิตหรือการใช้งานตามปกติ โดยมีเงื่อนไขการรับคืนสินค้าภายในระยะเวลา 30 วัน เพียงแต่ลูกค้านำใบเสร็จรับเงินและสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์มาแสดงเท่านั้น ทางบริษัทจะพิจารณาและจ่ายเป็นเงินสดทันที